กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

messageImage 1525149681422messageImage 1525149704165messageImage 1525149732431

   

     วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกองสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มช่องทางบริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน ภายใต้โครงการคาราวาน คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชิวิตแห่งความเป็นธรรม ณ โรงแรมสินเกียรติ

บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.แก้ปัญหาไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ให้กับชาวมานิที่ยังไม่ได้รับ

สถานะบุคคล 2. แจ้งให้หน่วยงานรัฐได้ทราบถึงสิทธิของชาวมานิ 3.เปิดโอกาสให้ชาวมานิได้รับการบริการ

และความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเพื่อให้เข้าถึงสิทธิขั้นต่างๆ ที่พึงจะได้รับ โดยมีนางสาวปิติกาญจน์

สิทธิเดชอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้สังเกตการณ์

และมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วม จำนวน 95 คน

 

1521774109017 1521774088335

       วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพจัดคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๗ ปี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ และประชาชน ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 278 ราย

180424 0051 180424 0025

180424 0004

 

    วันนี้ (24 เมษายน 2561) นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มอบหมายให้นายพัสกร เพชรในหิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักคุ้มครองพยาน ลงพื้นที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรณีการไลฟ์สดทำร้ายร่างกายแฟนสาวตามที่เป็นข่าว โดยเหตุเกิดวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา  ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม ในเบื้องต้นทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นำแจกัญดอกไม้เข้าเยี่ยมอาการของ นางสาวกุลดารา ยีสมัน อายุ 21 ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บ และได้แจ้งสิทธิผู้เสียหาย ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โดยทางบิดาและมารดาของผู้บาดเจ็บยังไม่สามารถยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ จึงยังไม่ได้มาเยี่ยมบุตรสาว โดยขณะนี้ผู้ดูแลผู้บาดเจ็บ คือน้าสาวและพี่สาวของผู้บาดเจ็บ

 230236230240230239230238230241

 

 

    วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ จัดฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน และมีผู้ขอรับคำปรึกษากฎหมาย จำนวน 3 ราย

Subcategories