กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

     35665

      วันนี้ (22ธันวคม พ.ศ.2560) นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยประธานอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เดินทางไปบ้านผู้เสียหายเพื่อแจ้งสิทธิ และรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 เป็นที่เรียบร้อย

        17 12 60 00317 12 60 001

                                         17 12 60 00517 12 60 004

     17 12 60 007

      วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรม และคลินิกยุติธรรม พรบ.สชง พรบ.กองทุนยุติธรรม ให้แก่ที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 147 คน                                                                         

       นอกจากนี้จะมีการจัดฝึกอบรมที่ปรึกษารุ่นที่2 ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

 

 

FD expo20170015 1512533725505
1512533653616 1512533790171
1512533917217 1512530859713

                    

    กระทรวงยุติธรรมมอบโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกันจัดงาน Thai Friendly Design Expo 2017 ครั้งที่ 2 ณ ฮอลล์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1- 4 ธันวาคม 2560 โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงาน คือ “รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิคนพิการ การท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล”
    นอกจากนั้นในวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน Kick Off กระทรวงยุติธรรมเพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับคุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยมีนางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับ
   ภายในงานกระทรวงยุติธรรมได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ บริการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน การจัดแสดงสื่อต่างๆ เพื่อคนพิการ อาทิ คู่มือประชาชนภารกิจคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรูปแบบ Electronic Publication (EPUB) และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รูปแบบ QR Code และกิจกรรมให้ความรู้สิทธิมนุษยชนผ่านเกมเคารพสิทธิ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิตฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก

Subcategories