กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                        

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าเยี่ยม (ผู้เสียหาย)    

จากกรณี  

 

   

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสมนึก จังพาณิชย์ ที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงจนเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต

                        เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางคูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ยุติธรรมพบประชาชนทางสถานีวิทยุชุมชน

ณ สถานีวิทยุชุมชนต้นแบบ ตำบลท่ามะขาม FM ๑๐๐.๗๕ MHz

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

การให้คำปรึกษากฎหมาย

Subcategories