กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

S 19472474   Untitled

    วันนี้ (วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560) เวลา 11.30 น. ณ อาคาร 18 ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และคณะเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและแจ้งสิทธิแก่ญาติของผู้เสียหายกรณี รปภ. ของกระทรวงสาธารณสุขถูก “หมอยอร์น” ขับรถชนจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

    กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีความห่วงใยถึงสิทธิของคุณสมชาย ยามดี ผู้เสียหาย วันนี้จึงจะเข้าเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลเรื่องการเยียวยา รวมทั้งแจ้งสิทธิต่างๆแก่ญาติผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม อาทิ การช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย รวมทั้งสิทธิอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการประสานส่งต่อช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่ครอบครัวเนื่องจากผู้เสียหายเป็นหัวหน้าครอบครัว
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมต่อไป

     4696  4698 4694

    วันนี้ (8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560) กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Friendly Design ณ ห้องประชุมกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ชั้น 2 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ ในงาน Friendly design Expo:2017 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กระทรวงยุติธรรม จะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ 

    ⚖️ให้คำปรึกษากฎหมายผ่านคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC), มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย,  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
    ⚖️รณรงค์ให้ความรู้พรบ.คู่ชีวิต โดยสมาคมฟ้าสีรุ้ง
    ⚖️กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องตรวจสอบที่ดิน หนี้นอกระบบ ความรู้เรื่องแชร์ลูกโซ่ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ
    ⚖️กิจกรรมเกมส์ตอบคำถามกฎหมาย โดยทนายความประชาชน
    ⚖️กิจกรรมสอนอ่านหนังสือเสียง โดยมูลนิธิคนตาบอดไทย
    ⚖️การให้บริการล่ามภาษามือให้กับผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น

 863 7575276

  วันนี้ 10 ตุลาคม 2560 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมอบหมายให้ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนางลำพวน งามบุญคำ อายุ 74 ปี ร้องขอความเป็นธรรมให้บุตรที่ตกเป็นแพะคดีเผาบ้าน ณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 6 ตำบลผ่านศึก จังหวัดสระแก้ว
 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ร้องยื่นขอรื้อฟื้นคดี ซึ่งศาลชั้นต้นเรียกพยานบุคคล นายกฤษณพนธ์ แดงอ่อน ผู้ต้องหาตัวจริงจากเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ขึ้นเบิกความเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างศาลอุทธรณ์พิจารณา ทั้งนี้คณะลงพื้นที่พิจารณาเห็นควรช่วยเหลือด้านอื่นๆ อาทิ การศึกษาของบุตร การประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ การไกล่เกลี่ยหนี้สิน กยศ. เงินกู้โรงน้ำตาล เป็นต้น คณะเดินทางพร้อมครอบครัวจำเลยได้เข้าพบนายก อบต. ผ่านศึกเพื่อขอตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินการศึกษาครูประถมวัย และเจรจาประนอมหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง

S  254771355330

357

555

                                     6 450

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และพนักงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีจัดกิจกรรม"ทำดีเพื่อพ่อ" ในโอกาสวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิฯครบรอบ 15 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ บ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

Subcategories