Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1124

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้หัวหน้าเวรชุดปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เข้าพบผู้เสียหาย  ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี  และ วัดใหม่ทางหลวง โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าเยี่ยมและแจ้งสิทธิผู้ได้รับบาดเจ็บและทายาทของผู้เสียชีวิต  จากการถูกกระสุนปืนลูกหลง กรณีที่กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงใส่กัน เหตุเกิดที่ร้านอาหารคลับ ๙๙ถนนพิบูลย์สงคราม จังหวัดนนทบุรี โดยเจ้าหน้าที่ฯได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ สิทธิการฟ้องร้องทางแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจากผู้กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ และ มาตรา ๔๔/๒ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นรวมทั้งการขอรับการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่อยู่ในภารกิจกรมฯ ให้ได้ทราบ

 

*****************************

พัฒนาระบบและมาตรการ

พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ/ฃ่าว