กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

Untitled 1 117 696x392

19204

   กรณีนายทรงวุฒิ อุดม พนักงานพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ประจำหน่วยแม่ละมุ่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อเหตุใช้อาวุธปืน เอชเค 33 อาวุธปืนประจำหน่วย ยิงนายแพทย์ชลิต จินตนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพตำบลปลายนาสวน จ.กาญจนบุรี เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้นางบวรลักษณ์ งิ้วงาม พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ลงพื้นที่แจ้งสิทธิ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) แก่นายประสาร จินตนา (บิดา) ของนายแพทย์ชลิต จินตนา (ผู้เสียชีวิต)