กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

FD expo20170015 1512533725505
1512533653616 1512533790171
1512533917217 1512530859713

                    

    กระทรวงยุติธรรมมอบโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกันจัดงาน Thai Friendly Design Expo 2017 ครั้งที่ 2 ณ ฮอลล์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1- 4 ธันวาคม 2560 โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงาน คือ “รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิคนพิการ การท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล”
    นอกจากนั้นในวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน Kick Off กระทรวงยุติธรรมเพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับคุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยมีนางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับ
   ภายในงานกระทรวงยุติธรรมได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ บริการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน การจัดแสดงสื่อต่างๆ เพื่อคนพิการ อาทิ คู่มือประชาชนภารกิจคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรูปแบบ Electronic Publication (EPUB) และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รูปแบบ QR Code และกิจกรรมให้ความรู้สิทธิมนุษยชนผ่านเกมเคารพสิทธิ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิตฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก