กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

S 19472474   Untitled

    วันนี้ (วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560) เวลา 11.30 น. ณ อาคาร 18 ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และคณะเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและแจ้งสิทธิแก่ญาติของผู้เสียหายกรณี รปภ. ของกระทรวงสาธารณสุขถูก “หมอยอร์น” ขับรถชนจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

    กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีความห่วงใยถึงสิทธิของคุณสมชาย ยามดี ผู้เสียหาย วันนี้จึงจะเข้าเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลเรื่องการเยียวยา รวมทั้งแจ้งสิทธิต่างๆแก่ญาติผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม อาทิ การช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย รวมทั้งสิทธิอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการประสานส่งต่อช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่ครอบครัวเนื่องจากผู้เสียหายเป็นหัวหน้าครอบครัว
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมต่อไป