กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

     4696  4698 4694

    วันนี้ (8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560) กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Friendly Design ณ ห้องประชุมกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ชั้น 2 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ ในงาน Friendly design Expo:2017 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กระทรวงยุติธรรม จะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ 

    ⚖️ให้คำปรึกษากฎหมายผ่านคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC), มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย,  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
    ⚖️รณรงค์ให้ความรู้พรบ.คู่ชีวิต โดยสมาคมฟ้าสีรุ้ง
    ⚖️กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องตรวจสอบที่ดิน หนี้นอกระบบ ความรู้เรื่องแชร์ลูกโซ่ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ
    ⚖️กิจกรรมเกมส์ตอบคำถามกฎหมาย โดยทนายความประชาชน
    ⚖️กิจกรรมสอนอ่านหนังสือเสียง โดยมูลนิธิคนตาบอดไทย
    ⚖️การให้บริการล่ามภาษามือให้กับผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น