กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 863 7575276

  วันนี้ 10 ตุลาคม 2560 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมอบหมายให้ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนางลำพวน งามบุญคำ อายุ 74 ปี ร้องขอความเป็นธรรมให้บุตรที่ตกเป็นแพะคดีเผาบ้าน ณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 6 ตำบลผ่านศึก จังหวัดสระแก้ว
 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ร้องยื่นขอรื้อฟื้นคดี ซึ่งศาลชั้นต้นเรียกพยานบุคคล นายกฤษณพนธ์ แดงอ่อน ผู้ต้องหาตัวจริงจากเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ขึ้นเบิกความเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างศาลอุทธรณ์พิจารณา ทั้งนี้คณะลงพื้นที่พิจารณาเห็นควรช่วยเหลือด้านอื่นๆ อาทิ การศึกษาของบุตร การประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ การไกล่เกลี่ยหนี้สิน กยศ. เงินกู้โรงน้ำตาล เป็นต้น คณะเดินทางพร้อมครอบครัวจำเลยได้เข้าพบนายก อบต. ผ่านศึกเพื่อขอตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินการศึกษาครูประถมวัย และเจรจาประนอมหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง