กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

S  254771355330

357

555

                                     6 450

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และพนักงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีจัดกิจกรรม"ทำดีเพื่อพ่อ" ในโอกาสวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิฯครบรอบ 15 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ บ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี