กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ต.ท.ดร.ณรัณต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ลงพื้นที่ ณ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าพบ ร้อยตำรวจเอกสุธี  ต้นสกุล พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี พร้อมด้วยนายวิโรจน์  เสียมใหญ่ (เครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง) และนายสนิท  หยงสตาร์ บิดาของ นายพีระพงศ์  หยงสตาร์ อายุ ๒๒ ปี (ผู้เสียหาย) จากกรณีถูกรถกระบะเฉี่ยวชน จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อเข้าร่วมในการเจรารับฟังและสอบถามสอบถามถึงความคืบหน้าทางคดี พร้อมทั้งแนวทางในการไกล่เกลี่ยและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีและบริษัทประภัยภัย

                  โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ พร้อมทั้งสิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการ ขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯรวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่นายวิโรจน์ฯ และนายสนิทฯได้รับทราบ

 

******************************************

พัฒนาระบบและมาตรการ

พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ/ข่าว