Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1321

 

          

 

                                  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๒๐ น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ นายสุชาติ  ดุลยปภัสศร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประสานขอข้อมูลผู้เสียหายและข้อเท็จจริงเบื้องต้น จากรณีเด็กชายดิฐพงศ์  น้อยหนูเภา อายุ ๔ ปี (ผู้เสียหาย) ซึ่งถูกนางพัชราภรณ์  ศิริธร อายุ ๓๓ ปี ผู้เป็น แม่เลี้ยง ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งได้มอบเอกสารเผยแพร่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                                 จากนั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อพบแพทย์และเยี่ยมอาการ ของเด็กชายดิฐพงศ์ฯ (ผู้เสียหาย) ซึ่งเจ้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินติดตามหาผู้ปกครองของผู้เสียหาย เพื่อที่จะดำเนินการแจ้งสิทธิของผู้เสียหายตามภารกิจของกรมฯ และสิทธิด้านอื่นๆ ที่ผู้เสียหายพึงจะได้รับต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แลคตาซอย จำกัด ไปมอบให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีต่อไป

 

************************************

 

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (เชิงรุก)

 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕