Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1332

 

 

             เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการเชิงรุกและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ นางสาวนิดาภา สีรยาภรณ์ (ผู้เสียหาย) จากกรณีถูกนายชัชชัยหรือชัช สัพคง อายุ ๓๘ ปี (สามี) ซึ่งหย่าร้างกัน หน่วงเหนี่ยวกักขังและทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยถูกค้อนทุบศีรษะและใช้เตารีดร้อนจัดนาบบริเวณใบหน้า เหตุเกิดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น การขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจกรมฯ การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดตาม ป.วิ. อาญา มาตรา ๔๔/๑ และการร้องขอทนายความตามป.วิ.อาญา มาตรา ๔๔/๒ รวมถึงสิทธิด้านอื่นๆ ที่ผู้เสียหายพึงจะได้รับ

           ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับ  

 

*********************************

พัฒนาระบบและมาตรการ

พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ/ข่าว