กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

                เมื่อวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการประสานจากพลเมืองดีว่ามีเหตุหญิงชรา อายุ ๘๐ปี ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังอย่างน่าเวทนาสภาพที่พบเห็นยายนอนอยู่ไม้กระดานแผ่นเดียวทำคอกไม้กันไว้ สภาพร่างกายมีลักษระอ่อนแรงมาก ลุกนั่งและเดินไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มีแผลกดทับตามร่างกาย ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ลงพื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ยายดังกล่าวแล้ว

 

*********************************

พัฒนาระบบและมาตรการ

พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ/ข่าว