กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

               เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ลงพื้นที่เชิงรุกไปยังบ้านเลขที่ ๕๗๙/๑ ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการแจ้งสิทธิแก่นางสาวบังเอิญ บัวทอง มารดาของนางสาวเอ (นามสมมุติ) อายุ ๒๐ปี ผู้เสียหายซึ่งถูกคนร้ายข่มขืนและทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต และนำศพมาทิ้งในซอยโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือเรื่องสวัสดิ์การสังคมอื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช่จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นและการขอรับการช่วยเหลือ อย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจกรมฯ ให้กับทายาทของผู้เสียหายทราบ

 

***********************************

พัฒนาระบบและมาตรการ

พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ/ข่าว