กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แผนปฏิบัติราชการปี 2557 อ่านที่นี่!!!

แผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๕ 

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕ (เมษายน ๒๕๕๔)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม