Print

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่สร้างการรับรู้การช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามนโยบายกระจายอำนาจช่วยเหลือทั้ง ๗๖ จังหวัดจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Hits: 162