กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ 139/2563...วันที่ 6 ธันวาคม 2562 (เข้าดู 7 ครั้ง)
ฉบับที่ 139/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาส​วันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ​ของพระบาท​สมเด็จ​พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถบพิตร
ฉบับที่ 138/2563...วันที่ 6 ธันวาคม 2562 (เข้าดู 7 ครั้ง)
ฉบับที่ 138/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ Gender Perspectives and Justice System (มิติทางเพศในกระบวนการยุติธรรม) และบทบาทภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ฉบับที่ 137/2563...วันที่ 4 ธันวาคม 2562 (เข้าดู 12 ครั้ง)
ฉบับที่ 137/2563 กระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและบูรณาการ เพื่อป้องกันปราบปรามทางเทคโลโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563
แสดงข่าวทั้งหมด
2 ธ.ค. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธฺและเสรีภาพ (131)
28 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (133)
28 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ) (93)
21 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (123)
19 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (106)
แสดงประกาศทั้งหมด
4 ธ.ค. 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9)
3 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่สร้างการรับรู้การช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามนโยบายกระจายอำนาจช่วยเหลือทั้ง ๗๖ จังหวัดจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13)
29 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ฮษ ๒๐๒๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8)
26 พ.ย. 62 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครึ่งปีแรก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (51)
25 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนผลิตวิดีทัศน์พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24)
แสดงข่าวทั้งหมด
25 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (166)
25 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (236)
6 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (454)
23 ก.ย. 62 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (2098)
5 ก.ย. 62 ประกาศ รายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (747)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,583,366 ครั้ง