กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
กรมคุ้มครอ...วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (เข้าดู 20 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิพร้อมรับคำขอ กรณีผู้เสียหายถูกรถโดยสารประจำทาง สายปอ.140 เฉี่ยวชนจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
กรมคุ้มครอ...วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (เข้าดู 11 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิพร้อมรับคำขอ กรณีผู้เสียหายถูกชายมึนเมาสารเสพติดขับรถยนต์ชนแล้วไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ
กระทรวงยุต...วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (เข้าดู 41 ครั้ง)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือกรณีล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน
แสดงข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 475/2563...วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (เข้าดู 8 ครั้ง)
ฉบับที่ 475/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
ฉบับที่ 474/2563...วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (เข้าดู 8 ครั้ง)
ฉบับที่ 474/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 2 ครั้งที่ 6/2563
ฉบับที่ 473/2563...วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (เข้าดู 9 ครั้ง)
ฉบับที่ 473/2563 กระทรวงยุติธรรม และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับหนังสือขอความเป็นธรรมและขอความอนุเคราะห์แก้ไขระเบียบการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จากแม็กซ์ อัจฉริยะ อำนาจมวยไทยยิม หลังตกเป็นแพะในคดีอาญา
แสดงข่าวทั้งหมด
22 เม.ย. 63 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (207)
28 ก.พ. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (284)
25 ก.พ. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (212)
17 ก.พ. 63 ประกาศ ราชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (234)
28 ม.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (306)
แสดงประกาศทั้งหมด
1 พ.ค. 63 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล ระดับปฏิบัติการ (705)
3 มี.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (217)
14 ก.พ. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (164)
20 ม.ค. 63 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (366)
13 ธ.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (544)
แสดงข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

จำนวน 4,705,321 ครั้ง