กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ 139/2563...วันที่ 6 ธันวาคม 2562 (เข้าดู 12 ครั้ง)
ฉบับที่ 139/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาส​วันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ​ของพระบาท​สมเด็จ​พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถบพิตร
ฉบับที่ 138/2563...วันที่ 6 ธันวาคม 2562 (เข้าดู 13 ครั้ง)
ฉบับที่ 138/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ Gender Perspectives and Justice System (มิติทางเพศในกระบวนการยุติธรรม) และบทบาทภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ฉบับที่ 137/2563...วันที่ 4 ธันวาคม 2562 (เข้าดู 15 ครั้ง)
ฉบับที่ 137/2563 กระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและบูรณาการ เพื่อป้องกันปราบปรามทางเทคโลโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563
แสดงข่าวทั้งหมด
2 ธ.ค. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธฺและเสรีภาพ (240)
28 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (174)
28 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ) (117)
21 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (132)
19 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (112)
แสดงประกาศทั้งหมด
13 ธ.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (169)
25 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (181)
25 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (287)
6 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (458)
23 ก.ย. 62 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (2126)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,587,753 ครั้ง