กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
กระทรวงยุต...วันที่ 6 มกราคม 2563 (เข้าดู 55 ครั้ง)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่ประสานงานตำรวจนครบาลบุคคโล กรณีอดีตทหารดิ่งคอนโดชั้น 18 ดับ หลังสำนึกผิดคว้ามีคปาดคออดีตเมียสิ้นใจ แถมแทงแม่ยายปาดเจ็บ ปมหึงหวง
กรมคุ้มครอ...วันที่ 6 มกราคม 2563 (เข้าดู 30 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ปฏิบัติการ "ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากยาเสพติด" ในพื้นที่กรุงเทพฯ
กรมคุ้มครอ...วันที่ 17 ธันวาคม 2562 (เข้าดู 172 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิฯและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) จัดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)
แสดงข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 216/2563...วันที่ 10 มกราคม 2563 (เข้าดู 44 ครั้ง)
ฉบับที่ 216/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา และบูรณาการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์แชร์ลูกโซ่ มูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท
ฉบับที่ 215/2563...วันที่ 8 มกราคม 2563 (เข้าดู 40 ครั้ง)
ฉบับที่ 215/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมลงพื้นที่สร้างสุข จ.หนองบัวลำภู พร้อมนำคณะเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียหาย กรณีผู้นำครอบครัวฆาตกรรมสมาชิกในครอบครัว จ.อุดรธานี
ฉบับที่ 214/2563...วันที่ 8 มกราคม 2563 (เข้าดู 16 ครั้ง)
ฉบับที่ 214/2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แสดงข่าวทั้งหมด
2 ธ.ค. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (552)
28 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (333)
28 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ) (264)
21 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (220)
19 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (195)
แสดงประกาศทั้งหมด
17 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงเบาะนั่งโดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล (รถตู้) จากขนาด ๑๒ ที่นั่ง เป็นขนาด ๑๑ ที่นั่งรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ฮษ ๔๐๒๔ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1)
14 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก กอง/สำนักของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)
13 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการทำรายงานผลการดำเนินงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายงานประจำปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19)
13 ม.ค. 63 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22)
13 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint P๔๕๕d หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-ค๐๐๘/๕๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13)
แสดงข่าวทั้งหมด
20 ม.ค. 63 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (20)
13 ธ.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (317)
25 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (359)
25 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (387)
6 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (592)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,617,901 ครั้ง