กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

First Page29 05 2560

ฉบับที่ ๓๖...วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 (เข้าดู 28 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๖๕/๒๕๖๐กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมทำบุญบริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ฉบับที่ ๓๖...วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 (เข้าดู 30 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๖๒/๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมการบรรยาย "บทบาทภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ และการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน"
ฉบับที่ ๓๖...วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 (เข้าดู 22 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๖๐/๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนา
แสดงข่าวทั้งหมด
30 มิ.ย. 60 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (170)
26 มิ.ย. 60 รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (106)
20 มิ.ย. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (133)
16 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (169)
12 มิ.ย. 60 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (194)
แสดงประกาศทั้งหมด
6 มิ.ย. 60 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (343)
18 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส (135)
28 เม.ย. 60 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (195)
22 มี.ค. 60 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (604)
14 มี.ค. 60 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (201)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 3,881,278 ครั้ง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม